Marek Rolewicz

Marek Rolewicz

CEO, Audytor, IOD, Trener

PROFILE

Marek Rolewicz – ekspert ochrony danych osobowych, wykładowca i trener szkoleń z 18 letnim doświadczeniem (196 szkoleń dla 21 branży), certyfikowany manager i audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista analizy ryzyka, prelegent III Ogólnopolskiego Forum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej – Beauty Expert oraz Ogólnopolskiego Forum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Wdrożył kilkadziesiąt projektów ochrony danych osobowych, w tym w branży medycznej, finansowo-księgowej, transportu i spedycji (certyfikat AEO), nieruchomości, turystyce, spółkach handlowych, administracji publicznej, oświaty, edukacji i sportu, stowarzyszeń, pomocy społecznej, HR, Executive search i zatrudnieniu. Aktualnie doradza i nadzoruje procesy ochrony danych osobowych, w tym pełniąc obowiązki IOD w szpitalu niepublicznym, ośrodku adopcyjnym oraz w spółkach miejskich (TBS, MZK, MPO); ukończył studia m.in. na kierunkach: „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”, “Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”, „Wycena nieruchomości”, zdał Egzamin do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Autor publikacji z tematyki przetwarzania danych osobowych. Pierwsze doświadczenia zdobywał  na stanowisku kierowniczym w Polskim Radio w Warszawie, od 2002 r. współtworzył pierwszy system ochrony danych w największej rządowej Agencji płatniczej UE, następnie od 2006 r. kierował komórkami ds. polityk bezpieczeństwa informacji, audytu i kontroli wewnętrznej, a  w 2019 r. audytował przetwarzanie danych osobowych w jednej z największych grup kapitałowych rynku finansowego (portfele wierzytelności). Przedmiotem zainteresowań zawodowych jest psychologia prywatności oraz granice prawa do prywatności w stosunkach pracy. Hobby: muzyka – gra na gitarze basowej i perkusji, pływanie (AZS Warszawa, instruktor PZPływ, sympatyk WKS Flota Gdynia), kibic żużla i ice speedway.