Henryk Skowroński

Henryk Skowroński

Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych, Prawnik

PROFILE

Henryk Skowroński

Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu polityk ochrony danych osobowych, wcześniej w zgodności z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE, obecnie – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. normy PN-ISO/IEC 2700x. Wieloletni Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, (IODO), szkoleniowiec i konsultant ds. ochrony danych w podmiotach sektora publicznego i prywatnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu administratorów danych w sprawach przed organem nadzorczym.

Prawnik, uczestnik Podyplomowych Studiów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w SGH, absolwent Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych w zakresie Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w UKSW, Podyplomowych Studiów Zagadnień Legislacyjnych w UW oraz Podyplomowych Studiów Europejskich Stosunków Ekonomiczno-Finansowo-Prawnych w SGH.

W Rolewicz Data Protection trener szkoleń.