Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zawodowo zaangażowanych w wykonywanie w imieniu i na rzecz administratora (organizacji) jego zadań ustanowionych w RODO. Są to osoby którym powierzono w organizacji takie obowiązki jak np. opracowanie dokumentów polityki ochrony danych osobowych, wypełnianie i aktualizowanie poszczególnych dokumentów tej polityki, dokonywanie analizy ryzyka, udostępnianie lub powierzanie przetwarzania danych, obsługę incydentów naruszenia ochrony danych, wykonywanie praw osób, których dane dotyczą czy też przeglądanie, testowanie, korygowanie i audyt poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Szkolenie jest też dedykowane dla IODO, powołanych do sprawowania nadzoru nad sposobem wykonywania w imieniu i na rzecz administratora zadań określonych w RODO. Szkolenie jest przeznaczone dla ww. osób, które posiadają już podstawową wiedzę i doświadczenie w stosowaniu RODO, ale też szereg wątpliwości i w związku z tym posiadają potrzebę pogłębienia i poszerzenia wiedzy z obszaru wykładni i praktycznego stosowania RODO.

 

oferta:

  • Na terenie Trójmiasta zorganizowane przez naszą firmę (powyżej 5 osób),
  • Wynajęcie naszego trenera na szkolenie zamknięte w siedzibie zamawiającego lub

    w wynajętej sali szkoleniowej na terenie całej Polski.

zalety:

  • Oszczędność czasu, komfort dopasowania terminu i miejsca szkolenia,
  • Możliwość skupienia się wyłącznie na jednej konkretnej firmie (brak osób spoza firmy umożliwia rozmowy o wewnętrznych i służbowych kwestiach),
  • Pełne zaangażowanie trenera w rozwiązania branżowe i optymalne dla Państwa firmy/ organizacji. Przed szkoleniem ustalamy najważniejsze potrzeby szkoleniowe i Państwa oczekiwania.

Wypełnij nasz formularz zapytania o wycenę - usługi szkoleniowej